Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 april 2024
11:30 - 12:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • I. Kahraman (NSC)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • J.F. Klaver (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25 april 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
   
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst (organisaties)

 4. 4

  Verslag van de Europese Raad en de Eurozonetop van 21 en 22 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Dag van de Publieke Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  EU-voorstel: Mededeling – Pretoetredingshervormingen en –beleidsevaluaties COM(2024) 146

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag activiteiten COSAC Voorzittersconferentie 14-15 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag activiteiten plenaire COSAC-conferentie 24-26 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gesprek Nederlandse ambassadeur in Hongarije inzake het Hongaarse EU-voorzitterschap per 1 juli 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Commissie-agenda

  Gepland:

  MEIRECES 26 APRIL T/M 13 MEI 2024
  • 14 mei 2024: Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024
  • 15 mei 2024: Procedurevergadering*
  • 16 mei 2024: Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 16 mei 2024: Plenair debat over de Staat van de Europese Unie
  • 30 mei 2024: Procedurevergadering
  • 12 juni 2024: Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 juni 2024
  • 20 juni 2024: Raad Algemene Zaken d.d. 25 juni 2024
  • 27 juni 2024: Procedurevergadering

  ZOMERRECES 5 JULI T/M 2 SEPTEMBER 2024
  • 28-29 juli 2024: COSAC-voorzittersconferentie in Boedapest (Hongarije)
  • 27-29 oktober 2024: LXXII Plenaire COSAC-conferentie in Boedapest (Hongarije)

  Ongepland:
  • Informele Europese Raad 17 juni 2024
  • Europese Raad 27 en 28 juni 2024
  • Rondetafelgesprek EU-uitbreiding
  • Commissiedebat EU-uitbreiding
  • Commissiedebat Rechtstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  • Commissiedebat behandeling EU-hervorming
  • Werkbezoek Hongarije
  • Werkbezoek Servië en Kosovo
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 15 oktober 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 19 november 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 28 november 2024
  • Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 17 december 2024

  Besluit: De procedurevergadering van 15 mei 2024 vervalt*
 14. 14

  Overzicht BNC-fiches 21 maart 2024 - 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data