Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

25 april 2024
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J. Mooiman (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • E. Vlottes (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • H. Vermeer (BBB)
 • D.A. Ergin (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 april 2024 vaststellen.

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Beantwoording vragen gesteld in de eerste termijn van het plenair debat over het initiatiefwetsvoorstel van het lid Maatoug (Kamerstuk 36128)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie van de motie-Idsinga/Van Eijk over de Belastingdienst intensiever laten toetsen of een belastingplichtige die als buitenlands belastingplichtige aangifte doet daadwerkelijk buitenlands belastingplichtig is

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Eerdmans over afzien van de voorgenomen accijnsverhoging op lpg en propaan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toekomstig stelsel box 3 en voorbereidingen arrest Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken UBO-registers 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang wijziging Belastingregeling voor het Land Nederland (BRN)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD); Samarkand, 18 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité 15 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitbetaling Schadeloosstelling vanwege de onteigening van SNS REAAL en SNS Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken Solvency II en IRRD en nadere verkenning werkbare condities en wenselijkheid verzekeringsgarantiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsappreciatie rapport 'beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorgenomen uitoefening lidstaatoptie verordening kapitaalvereisten (CRR3)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Staatsdeelnemingen van 27 maart 2024, over het tijdpad voor het wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toetsingskader risicoregelingen Staatsgarantie DNB inzake IMF

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toetsingskader voor de aankoop van hybride kapitaal bij de Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Monitor startersvrijstelling in de Wet differentiatie overdrachtsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Adviescommissie Analytics over het ethisch verantwoord omgaan met data voor analytics

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Malta

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht uitbetalingen RRF eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede en derde aanvullende Europese begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 22 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op rapport ‘Naar een Europese Kapitaalmarktunie’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek Rotterdams Wijktheater voor vertoning van de video 'Verloren Onschuld'

 34. 34

  Brief van het lid Teunissen inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  ma 27-05-2024 15.15 - 19.15 Wetgevingsoverleg Wijzigingswet financiële markten 2024
  di 25-06-2024 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën/Nationale Schuld 2023
  ma 21-10-2024 11.00 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025
  ma 04-11-2024 11.00 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2025

  Commissiedebatten
  wo 22-05-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief [wordt uitgesteld; zie agendapunt 1]
  do 30-05-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 13-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)
  do 27-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  wo 03-07-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad

  Toegevoegd aan de planning voor het najaar van 2024:
  di 10-09-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 01-10-2024 17.00 20.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 17-10-2024 10.00 12.00 Commissiedebat IMF
  wo 04-12-2024 10.00 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
   
  Inbrengen Voorjaarsnota en Verantwoordingsstukken
  vr 17-05-2024 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota 2024)
  vr 17-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voorjaarsnota 2024
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (IX)
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan het kabinet)
  do 23-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2023

  Inbrengen wetsvoorstellen
  di 14-05-2024 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
  di 14-05-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening cryptoactiva

  Overige inbrengen
  wo 08-05-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad [zie agendapunt 28: besloten is de inbreng te vervroegen naar ma 06-05-2024 om 16.00 uur]
  do 03-10-2024 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Pakket Belastingplan 2025
  di 29-10-2024 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Toegevoegd aan de planning voor het najaar van 2024:
  do 12-09-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 26-09-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 10-10-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 24-10-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 07-11-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 21-11-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 05-12-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 19-12-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
  do 20-06-2024 09.00 - 10.30 Ontbijtbijeenkomst resultaat onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks
  ma 23-09-2024 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2025
 37. 37

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (zie agendapunt 34)
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
  (Inhoudelijk) kennismakingsgesprek met de Raad van State c.q. de Afdeling advisering
 38. 38

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 19 april)

  Besluit: Ter informatie.

  14, 15 en 16 mei 2024 (week 20)
  - Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 27/3)
  - Tweeminutendebat Internationale fiscaliteit (CD 4/4)

  28, 29 en 30 mei 2024 (week 22)
  - Verantwoordingsdebat over het jaar 2023

  4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
  - Debat over de voorjaarsnota 2024

  - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124))
  De Staten van Curaçao hebben laten weten aan de plenaire behandeling van deze goedkeuringswet te willen deelnemen. Enkele leden van de commissie zijn bereid daaraan voorafgaand een (kennismakings)gesprek te voeren.

  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen) (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 39. 39

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 19 april)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  12. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)
  19. Debat over belastingheffing over smartengeld van invalide veteranen (Idsinga) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris Defensie)
  31. Debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  38. Debat over het zorgwekkende aantal fraudemeldingen met betrekking tot het Europees herstelfonds (Van Hijum) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  10. Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling (Van der Lee) (staatssecretaris Financiën)
  12. Dertigledendebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Teunissen) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)
  17. Dertigledendebat over de CPB-raming inzake herstel van koopkracht en een koerscorrectie van de overheidsfinanciën (Sneller) (minister SZW, minister Financiën)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst controles uitvoert via geautomatiseerde systemen met risicomodellen (Ergin) (staatssecretaris Financiën)
  29. Dertigledendebat over het bericht dat het overheidstekort voor 2023 lager uitvalt dan geraamd (Van der Lee) (minister Financiën)
  30. Dertigledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van publieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, staatssecretaris Financiën)
  32. Dertigledendebat over het ontwijken van de dividendbelasting (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
  38. Dertigledendebat over de toekomst van de vrije markt en het  Europese verdienvermogen (Van der Lee) (minister Financiën, minister EZK)
  39. Dertigledendebat over een sluiproute in de belastingwetgeving voor expats (Stultiens) (staatssecretaris Financiën)
   
 40. 40

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023) [zie agendapunt 35]

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)

  2024Z02223 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Economische en juridische aspecten van ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (09-02-2024)

  2024Z03798 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek kabinetsreactie initiatiefnota Inge van Dijk over bescherming rechten van belastingbetalers en toeslagenontvangers (01-03-2024)

  2024Z03796 Aan de minister van Financiën - Verzoek spoedige implementatie Richtlijn (EU) 2021/2167 (01-03-2024)

  2024Z04860 Aan de minister van Financiën - verzoek lijst van algoritmes en selectiemethodes bij het ministerie van Financiën (14-03-2024)

  2024Z04786 Aan de minister van Financiën - Verzoek om informatie over de voorbereiding en de indiening van het Nederlandse meerjarige begrotingsplan (21-03-2024)