Agendapunten

 1. 1

  Agenda Digitale Open Strategische Autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Start van IPCEI Cloud Infrastructure and Services (CIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Staat van de Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening en ministerieel besluit tot voorlopige aanwijzing ACM als digitaledienstencoördinator

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie (Kamerstuk 26643-1082)

  Te behandelen:

  Loading data