Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 april 2024
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25 april 2024

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  Meireces 26 april t/m 13 mei 2024
  zo 05-05 t/m ma 13-05 Werkbezoek Suriname en Brazilië
  ma 06-05 t/m 08-05 Werkbezoek aan de Amerikaanse NAVO-missie te Brussel (samen met cie. Defensie, contactgroep VS en NAVO-delegatie)
  wo 15-05-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Mensenrechtenbeleid 

  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 16-05-2024 14.30-15.30 Gesprek Mw. Chen-Chu, voorzitter Control Yuan en voorzitter Mensenrechtencommissie Taiwan
   
  vr 17-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen over Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  di 21-05-2024 17.30-18.30 Gesprek Stichting Vliegramp MH17 en Werkgroep Waarheidsvinding MH17 
  do 23-05-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en informele NAVO-ministeriële 30-31 mei 2024 (*wordt met een uur verlengd)
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2023 van Homogene Groep Internationale Samenwerking
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet minsiterie van Buitenlandse Zaken 2023
  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan minister)

  do 23-05-2024 14:00-14:00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zakaken (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  do 23-05-2024 15:00-18:00 Masterclass met Clingendael/HCSS
  wo 29-05-2024 14.30-15.30 Gesprek Evgenia Kara-Murza 

  wo 29-05-2024 16.00-17.00 Technische briefing IS-strijders 
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 10:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 04-07-2024 15:00-17:00 Commissiedebat NAVO 
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN


  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat MH17 (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat China (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat Sancties (voor het zomerreces)
  • Commissiedebat NAVO (november 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek over Herijking buitenlands beleid (concept)
  • Besloten technische briefing over de werking van de Artikel 100-procedure
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten > Na het zomerreces plannen
  • Besloten technische briefing over China (voorafgaand aan het commissiedebat China)

  Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 22 april 2024)
  • Dertigledendebat over de vredesconferentie in Zwitserland over de oorlog in Oekraïne (aangevraagd tijdens de RvW van 16 april 2024, Tuinman) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over de export van landbouwgerelateerde producten naar Rusland (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Teunissen) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de Israëlische regering 800 hectare land in de Westelijke Jordaanoever wil annexeren (aangevraagd tijdens de RvW van 26 maart 2024, Van Baarle) (minister BuZa)
  • Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (aangevraagd tijdens de RvW van 19 maart 2024, Paternotte) (minister BuZa, minister voor BuHa-OS)
  • Dertigledendebat over de situatie in Gaza (aangevraagd tijdens de RvW van 6 december 2023, Van Baarle)
  • Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (360270-(R2160)) + Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) (re- dupliek)
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne (Kamerstuk 36045-177)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te plaatsen in Belarus

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de aanvullende artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee (Kamerstuk 29521-478) en over de inzet van Zr. MS. Karel Doorman in de Rode Zee (Kamerstuk 29521-479)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Tuinman en Stoffer over proactief verkennen om samen met de Verenigde Staten op te trekken voor de verdediging van Israel tegen luchtaanvallen binnen de geldende kaders van de artikel 100-procedure (t.v.v. 21501-02-2885)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijsten van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld met als peildatum 1 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de Kabinetsinzet t.a.v. de ministeriële vergadering van de Raad van Europa van 16-17 mei in Straatsburg en terugblik op het afgelopen jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z069611 Aan minister BuZa- verzoek om een reactie op het artikel "Nederlands techbedrijf hielp Rusland met gezichtsherkenningssoftware voor het oppakken van demonstranten' 04-04-2024 > Rappeleren aan het ministerie
  2. 2024Z05951 Aan minister Buza - verzoek om een brief over sancties 27-03-2024
  3. 2024Z04932 Aan minister Buza - reactie inbreng feitelijke vragen over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops 21-03-2024 > Eerste Rappel gestuurd op 18 april 2024
  4. 2024Z04014 Toestemmingbrief om ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Suriname en Brazilie 12-03-2024
  5. 2024Z03225 Rappel n.a.v. toezegging minister van BuZa om een brief waarin de minister toe zegt de Kamer uiterlijk eind februari te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de positie van ambassadebewakers en EUPOL-bewakers en tolken 29-02-2024
  6. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
   
   
 13. 13

  Verzoek aan de vaste commissies inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief van het lid Teunissen inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbod ministerie van Buitenlandse Zaken voor een besloten technische briefing over Iran door de ambassadeur in Teheran

  Besluit: de commissie besluit een besloten technische briefing te plannen tussen 31 mei en 14 juni 2024.

   
 16. 16

  Reisplanning 2024 commissie BuZa:

  De commissie verzoekt de griffier om voor de volgende procedurevergadering te inventariseren welke suggesties leden hebben voor het verdere reisprogramma voor dit jaar.