Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 april 2024
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • D. Ram (PVV)
 • I. Kahraman (NSC)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • P. Bamenga (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 25 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Geen brieven ontvangen. 
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023
  • di 28-05-2024 16.30 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • wo 29-05-2024 10.30 - 13.30 Rondetafelgesprek Toekomst van Afghanistan
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deputy High Commissioner UNHCR, Kelly Clemens (nieuw ingepland)
  • wo 12-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer verantwoordingsonderzoek 2023 (nieuw ingepland)
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • wo 19-06-2024 10.30 - 13.00 Commissiedebat Humanitaire Hulp
  • do 20-06-2024 12.00 - 13.00 Besloten technische briefing Steun aan activisten (nieuw ingepland)
  • di 25-06-2024 17.00- 18.00  Technische briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio (nieuw ingepland)
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 27-06-2024 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverantwoording 2023 BuHa-OS
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 5. 5

  Ongeplande activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Technische briefing AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' (na ontvangst kabinetsreactie)
  • Rondetafelgesprek humanitaire hulp en wederopbouw Oekraïne
  • Technische briefing EU-handelsverdragen
  • Rondetafelgesprek EU-handelsverdragen
  • Expertgesprek grondoorzaken van migratie en opvang in regio
  • Technische briefing Bilaterale migratiepartnerschappen
  • Hoorzitting rol van UNWRA bij aanslagen 7 oktober en mogelijkheden hulpverlening zonder UNWRA (z.s.m. na ontvangst OIOS-onderzoek, verwachting medio mei)
  • Gesprek met verstrekkers van humanitaire hulp in Gaza 
  • Kennisontbijt Parlement en Wetenschap met opstellers wetenschappelijk factsheet Voedselzekerheid
  • Gesprek met de Country Director Save the Children Afghanistan, dhr. Arshad Malik op 22 mei 2024 (tijdstip tbc)
  • Gesprek over bilaterale handelsbevordering met ambtenaren van de betrokken ministeries en de drie betrokken uitvoerende organisaties (RVO, Atradius en Invest International)
  • Gesprek over bilaterale handelsbevordering met vertegenwoordigers van het MKB
  • Rondetafelgesprek over het handelsbevorderingsinstrumentarium met wetenschappers 
 6. 6

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  • 8. Dertigledendebat over de gerechtelijke uitspraak over de uitvoer naar Israël van onderdelen voor F-35 (Van Baarle) (minister BuHa-OS)
  • 26. Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan (Paternotte)(minister BuZa, minister BuHa-OS)
  • 30. Dertligledendebat over de besluitvorming rondom de toekenning van pubieke exportkredietverzekeringen (Hirsch) (minister BuHa-OS, stas FIN)
  • Tweeminutendebat Mondiale Gezondheidsstrategie (CD 4-4)
 7. 7

  Voorstel Save the Children, namens Country Director Save the Children Afghanistan, voor gesprek over situatie in Afghanistan d.d. 22 mei 2024

 8. 8

  Kennisagenda 2023 - Wetenschappelijk factsheet Voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging uitvoering SRGR beleid en geboortebeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Humanitaire Hulp en Diplomatie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg over de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake beantwoording bericht Rainbow Warriors Core Foundation

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan mr. G.E.W. van Leeuwen als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het belasten van minister mr. E.N.A.J. Schreinemacher met de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2024Z05381 Aan min. BuHa-OS - Verzoek om bij de geannoteerde agenda van de RBZ/Handel van 30 mei 2024 het Europese krachtenveld in kaart te brengen ten opzichte van het EU-Mercosur verdrag. 28-03-2024
  2. 2024Z05368 Aan Minister-president en min. BuHa-OS - Verzoek verslag bezoek aan China 28-03-2024
  3. 2024Z04829 Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Witboek over uitgaande investeringen 22-03-2024
  4. 2024Z04844 Aan min. BuHa-OS - Inbreng schriftelijke overleg Kabinetsappreciatie Witboek over exportcontrole 22-03-2024
  5. 2024Z04308 Aan min. BuHa-OS- Verzoek reactie op brief de Correspondent m.b.t. de situatie van hulporganisaties in Gaza 14-03-2024
  6. 2024Z04289 Aan min. BuHa-OS - Inbreng SO brief Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel 14-03-2024
 19. 19

  Verzoek om een brief hoe uitvoering wordt gegeven aan twee aangenomen moties, te ontvangen voor de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data