Plenair debat : Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (antwoord 1e termijn + rest)

De vergadering is geweest

25 april 2024
10:16 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Blind voor mens en recht

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht”

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data