Plenair debat : STEMMINGEN (over de amendementen ingediend op de Wet betaalbare huur (36496))

De vergadering is geweest

25 april 2024
15:45 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Wet betaalbare huur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona

  Loading data
 4. 4

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data
 5. 5

  Stukken onder 36408

  Loading data