Donderdag 31 oktober

00:01 - 17:00 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norfolk, Virginia en Washington, United States  (besloten)
09:00 - 09:30 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering (werkgroep)

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:30 - 10:00 uur

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
09:30 - 10:15 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met het Presidium over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, met name over de aanbevelingen die de Tweede Kamer betreffen (B en C)

Gesprek
10:00 - 10:45 uur

Financiën

Voorbereidingsgroep seminar Markt en moraal

Vergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

Defensie

Procedurevergadering (vervroegd)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Forensisch onderzoek

Algemeen overleg
Klompezaal
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapporteurs begroting SZW 2020

Vergadering
Kuyperkamer  (besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OJCS-raad van 8 november 2019 (Onderwijs)

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kinderbijslag en kindgebonden budget (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
10:00 - 12:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking (Geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Maatschappelijk middenveld (verplaatst naar 7 november)

Algemeen overleg
10:15 - 13:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (procedurevergadering is komen te vervallen i.v.m. de plenaire begrotingsbehandeling BiZa (hoofdstuk VII))

Procedurevergadering
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Initiatiefnota van het lid Kröger: Luchtvaart op de rails

Inbreng feitelijke vragen
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie (TK 35292)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Rapporten ILT en RIVM over GenX

Inbreng schriftelijk overleg
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:00 - 13:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche 2020

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Financiën

Gesprek met de Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
13:15 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:00 - 15:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Filmvertoning An Ocean Story (Locatie: Van Someren-Downerzaal)

Gesprek
14:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Aanbesteden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 15:00 uur

Europese Zaken

Gesprek met DG BUDG Gert Jan Koopman inzake MFK

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Verzoek van de Woonbond en andere woningcorporaties voor de aanbieding van een petitie over de resultaten van een onderzoek naar de wooncrisis/het initiatief voor de sociale-media-campagne #ikwileenhuis op maandag 11 november 2019 van 12.30-12.45 uur (voorafgaand aan het wetgevingsoverleg)

E-mailprocedure
14:00 - 15:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MBO Raad over nieuwste benchmark mbo

Technische briefing
Klompezaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity (is verplaatst naar 30 oktober 2019)

Algemeen overleg
16:30 - 17:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Ontvangst Malinese delegatie waterbeheer

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
19:30 - 22:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen