Woensdag 5 juni

00:01 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - The 15th meeting of DH-BIO

Werkbezoek
Straatsburg  (besloten)
09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Werkbezoek
Belgrade  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Financiën

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (Verplaatst naar 2 juli 2019)

Algemeen overleg
10:00 - 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 12:30 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken (verplaatst naar 6 juni)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Erfgoed en monumenten

Algemeen overleg
Troelstrazaal
10:00 - 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 (wordt omgezet in schriftelijk overleg: 4 juni 2019)

Algemeen overleg
10:00 - 11:30 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
11:30 - 15:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Selectiviteitsbeleid Schiphol-Lelystad Airport (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
11:30 - 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Gesprek met de heer Nijpels over 'Governance Klimaatbeleid'

Gesprek
Suze Groenewegzaal
12:00 - 14:30 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzoek van de CDA-fractie om de minister van J&V te verzoeken de agenda en het verslag van het onlangs op St. Maarten gehouden JVO (Justitieel Vierpartijen Overleg) aan de commissie toe te zenden. De fractie van het CDA verzoekt om toezending binnen een termijn van twee weken, althans voorafgaand aan de behandeling van jaarverslag/slotwet KR (dd. 20 juni).

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-Raad Luxemburg op 6 en 7 juni 2019 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Inbreng schriftelijk overleg
12:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Governance Klimaatbeleid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Koninkrijksrelaties

Verzoek van de VVD-fractie om de brief d.d. 3 juni 2019 van de minister van Financiën inzake de bancaire dienstverlening BES toe te voegen aan het AO Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 13 juni aanstaande. De aanwezigheid van de minister van Financiën is wat de VVD-fractie betreft niet noodzakelijk. Naar verwachting zal de commissie Financiën de brief morgen tijdens de procedurevergadering ter behandeling overdragen aan de commissie KR.

E-mailprocedure
13:00 - 15:00 uur

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken d.d. 18 juni 2019 (is verplaatst naar 6 juni)

Algemeen overleg
13:00 - 16:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tuinbouw

Algemeen overleg
Troelstrazaal
13:00 - 15:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tuinbouw - duur van het algemeen overleg is gewijzigd

Algemeen overleg
13:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Maritiem (tweede termijn)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 15:00 uur

Binnenlandse Zaken

Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2018

Gesprek
Aletta Jacobszaal
14:00 - 15:00 uur

Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven

Verslag commissie Geloofsbrieven

Vergadering
Klompezaal  (besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuw pleegzorgkader Caribisch Nederland - 31839-654

Inbreng schriftelijk overleg
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bloedvoorziening (verplaatst naar 27 juni)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) - 35194 (verplaatst naar 19 juni 2019)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen) (TK 35099)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (is vervroegd naar 10.00 uur)

Procedurevergadering
14:30 - 18:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inburgering en integratie (verplaatst naar 13 juni 2019)

Algemeen overleg
15:00 - 17:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jongeren over Passend onderwijs

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal
15:15 - 15:30 uur

Financiën

Voorbereidingsgroep werkbezoek aan Japan (Wttewaall van Stoetwegenzaal)

Vergadering
15:30 - 16:30 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 16:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereidingsgroep Kosten en baten van vervoersmodaliteiten

Vergadering
16:00 - 19:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
16:30 - 17:30 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Filipo Grandi, Hoge Commissaris van de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR

Gesprek
Klompezaal
16:30 - 17:30 uur

Justitie en Veiligheid

Rapport van de ARK: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
17:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbereidingsgroep Scandinavische lessen zorgtaken en langdurige zorg

Vergadering
Donkerkamer  (besloten)
17:00 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Bouwopgave (conform de besluitvorming in de e-mailprocedure van 3 juni, wordt dit AO tot nader order uitgesteld).

Algemeen overleg
17:30 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek over voorlichting democratische controle van de Kamer op de besteding van middelen van de politie met Raad van State (is verplaatst naar 13 juni 2019)

Gesprek
Geannuleerd
18:00 - 21:00 uur

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen