Debat geweest
5 juni 2019 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 5 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 5 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 22 mei 2019 wordt vastgesteld.
18
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

25
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Voorstellen voor een verordening en richtlijn betreffende BTW relevante betaalgegevens

Te behandelen:

26
Antwoorden op vragen commissie over het EU-voorstel: Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de kwaliteit van de in 2018 door de lidstaten verstrekte begrotingsgegevens

Te behandelen:

29
Voorbereiding van het gesprek met Eurocommissaris Moscovici
30
Uitnodiging NS voor werkbezoek m.b.t. kennismaking en kijkje achter de schermen bij de nieuwste sprinters
31
Voorbereiding van een interparlementaire conferentie over de EMU
33
Toezegging over de navolgbaarheid van middelen op de Aanvullende Post en de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Sneller (D66) om een reactie aan de minister van Financiën te vragen op het artikel 'ING leest af- en bijschrijvingen om eigen reclame te maken'

Te behandelen:

44
Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om vragen aan de staatssecretaris van Financiën te inventariseren over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's

Details

Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Omtzigt (CDA), Bruins (ChristenUnie) en Lodders (VVD) (2019Z01934) over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's per e-mail vragen aan de staatssecretaris van Financiën inventariseren over de doorrekeningen van de subsidie op elektrische auto's.