Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

5 juni 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • T.C. de Groot (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpregeling ter wijziging van de Regeling verkeersregelaars en de Regeling taken CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpregeling voor subsidieverstrekking aan de SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handhavingsrapportage Schiphol 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de impact assessment Airport Charges Directive

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeken vogelaanvaringen in het kader van Luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bekendmaking biokerosinefabriek en ontwikkelingen ten aanzien van synthetische kerosine

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol- Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op commissieverzoek inzake het bericht 'Kamer: geblunder bij CBR oplossen'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gevoeligheidsanalyse investeringsruimte Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Vervoerregio Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Staat van de hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de moties over een plan tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en over het beter afstemmen van planning, aanbesteding, uitvoering en financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 18 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vergunningverlening Drielandentrein

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eindrapportage ADR inzake aanbesteden en afstoten RHIB’s

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen over vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vlootvervanging Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verwerking van de reactie van LTO Nederland op de initiatiefnota ‘Veen red je niet alleen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluitvorming vergunningverlening directe lozing Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden bij beleidsdoorlichting begrotingsartikel 24: Handhaving en toezicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reactie op motie van de leden Bruins en Paternotte over knelpunten bij de routes van en naar Lelystad Airport (Kamerstuk 29665-313)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over diverse onderwerpen voor het Algemeen overleg Maritiem

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het commissieverzoek om te reageren op een artikel in het blad Cobouw over de Botlekbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Situatie rondom Tata Steel/Harsco Metals Holland B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Omgevingsveiligheid en milieurisico's

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Definitief rapport van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Follow Up missie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Engie uitgaat van een sluiting van Tihange 3 in 2045

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het herfstreces

  04-06-2019 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Onderhoud wegen en bruggen*
  05-06-2019 13.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem (tweede termijn)
  05-06-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  06-06-2019 10.00 - 11.00 Technische briefing ERTMS*
  06-06-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  07-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Programmabeslissing ERTMS*
  11-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)*
  11-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)*
  11-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)*
  11-06-2019 13.30 - 13.45 Petitie Participatie Oeververbindingen Rotterdam en Regio
  11-06-2019 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  12-06-2019 13.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
  13-06-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  19-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 26 juni 2019
  20-06-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
  20-06-2019 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
  26-06-2019 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Wadden
  27-06-2019 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  27-06-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 11 en 12 juli 2019*
  01-07-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota’s “Droge voeten” en “Veen red je niet alleen”
  11-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  12-09-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  16-09-2019 12.00 - 17.00 Werkbezoek Legionella: regels voor ondernemers m.b.t. waterkwaliteit
  19-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor
  25-09-2019 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 8 oktober 2019*
  26-09-2019 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  01-10-2019 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober 2019*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
 36. 36

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  28. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  53. Debat over de quickscan luchthaven in zee (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Baudet (FvD) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  87. Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 17 april 2019
  88. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
  111. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

  Dertigledendebatten
  19. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Teunissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 30 oktober 2018
  38. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  43. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  54. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019
  55. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  61. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  92. Dertigledendebat over E-waste (staatssecretaris I&W)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 14 mei 2019
  96. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (staatssecretaris I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019
  97. Dertigledendebat over vermeende fraude met biodiesel (staatssecretaris I&W)

  NB: Gezien het plenaire debat op stuk 87 wenst het lid Laçin het dertigledendebat op stuk 54 in te trekken. 

  VAO's/VSO's
  VAO Toezicht en handhaving, aangevraagd door het Laçin (SP)
  VAO Wegen en bruggen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
  VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
 37. 37

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 03-02-2016 heeft de Kamer een nader wetsverslag toegezonden
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  3. Aanvullingswet geluid Omgevingswet, ingediend op 05-10-2018, 35054
  Op 24-04-2019 heeft de commissie dit wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling
  4. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie Verdrag internationale burgerluchtvaart, ingediend op 29-11-2018, 35100
  Op 24-01-2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  5. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
  Op 23 mei 2019 heeft de Kamer een wetsverslag toegezonden
  6. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
  Een behandelvoorstel is opgenomen bij punt 2 van de voorliggende agenda  
 38. 38

  Voorstel van het lid Van Aalst (PVV) om de minister van Financiën te verzoeken de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde NS-rapporten op te heffen voor het dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om het algemeen overleg Duurzaam vervoer van 11 juni uit te stellen tot na het zomerreces wegens de beperkte agenda en het feit dat er nog geen kabinetsreactie is op de voorstellen van de klimaattafel mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van de leden Ziengs (VVD), Von Martels (CDA), Van Eijs (D66) en Dik-Faber (CU) om het algemeen overleg Nucleaire veiligheid van 6 juni 2019 om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om vertrouwelijke stukken inzake de programmabeslissing ERTMS te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om brief over wetsvoorstel asbestdaken te agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid op 5 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van het lid De Groot (D66) vertonen film The Plastic Paradox op 19 juni van 11.30 - 13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Kröger (GL) om de minister te verzoeken voor algemeen overleg MIRT een brief aan de Kamer te sturen over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof voor lopende MIRT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief over de planning van de besluitvorming over spoorordening na 2024 en de update quickscan personenvervoer van de ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op het bericht over het Convenant Verpakkingen en de recycling van glas

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van het lid Ziengs (VVD) om een technische briefing of een rondetafelgesprek te houden inzake het delen van mobiliteitsdata

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van het lid Kröger (GL) inzake ingebrekestelling MER-wetgeving en lopende besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data