Debat geweest
5 juni 2019 | 13:30 - 15:00
Gesprek

Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2018

Gesprek: "Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2018"Deze vergadering is geweest
Betreft alleen het onderdeel van het jaarverslag van de Nationale ombudsman. T.a.v. het Veteranenjaarverslag vindt er een gesprek plaats met de cie Defensie en de Kinderombudsman gaat in gesprek met de cie VWS)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek met de Nationale ombudsman 5 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten