Gesprek

Gesprek met de heer Nijpels over 'Governance Klimaatbeleid'

Gesprek: "Gesprek met de heer Nijpels over 'Governance Klimaatbeleid'"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek met de heer Nijpels over Governance Klimaatbeleid, 5 juni 2019, 11.30-12.00 uur

Agendapunten

1
Gesprek met de heer Nijpels, voorzitter Klimaatberaad, over 'Governance Klimaatbeleid'

Gerelateerde zaken