Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commisssie Justitie en Veiligheid op 5 juni 2019
Brief commissie
Download Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister voor Rechtsbescherming op bericht "levensgevaarlijke-patient-ontsnapt-uit-kliniek-michael-p'' te ontvangen voor het AO TBS
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 5 juni 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek verplaatsen algemeen overleg aanpak mensenhandel op 13 juni 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek wanneer het rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over de kwestie met de Armeense kinderen gereed is
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van minister van Justitie en Veiligheid op het Bejing rapport
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister voor Rechtsbescherming op onderstaand artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude' (FD)
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid om vóór het AO Terrorisme de Kamer te informeren over de voortgang van de motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg (29754-496)
Brief Presidium
Download Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019)

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Te behandelen:

10
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
18
29
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Veel extra geld voor rechtspraak en Openbaar Ministerie’

Te behandelen:

38
45
Verzoek aan minister van Justitie en Veiligheid om commissie te informeren over stand van zaken onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar handelen van organisaties in terugkeerproces Armeense kinderen

Te behandelen:

47
53
Toestemming vragen aan het Presidium om de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken advies te vragen over initiatiefwetsvoorstel van het lid Sjoerdsma (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)(35130-(R2119)

Te behandelen: