Woensdag 4 december

09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs  (besloten)
09:00 - 10:30

Europese Zaken

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Technische briefing
Thorbeckezaal  (besloten)
09:45 - 10:00

Financiën

Petitieaanbieding door betrokken ouders inzake kinderopvangtoeslag

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage
10:00 - 11:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00

Buitenlandse Zaken

Aanbieding Freedom of Thought Report 2019 van de Humanists International

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

Inbreng schriftelijk overleg
10:15 - 11:15

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal
10:15 - 11:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal
10:15 - 13:15

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Examens (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:30 - 11:30

Justitie en Veiligheid

Discriminatie en inclusie bij de politie

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
11:00 - 12:00

Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Riad Malki geannuleerd

Gesprek
Geannuleerd
11:15 - 12:15

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering - verplaatst naar 5 december 2019 om 13.15 uur

Procedurevergadering
11:30 - 12:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Handelsovereenkomst EU-Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina (Verplaatst naar 5 februari)

Technische briefing
11:30 - 12:30

Economische Zaken en Klimaat

SCP - Onderzoeksprogramma Duurzame Samenleving

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
12:00 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
12:00 - 13:30

Europese Zaken

Stand van zaken Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Technische briefing
12:15 - 12:45

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grüne Woche van donderdag 16 t/m zaterdag 18 januari 2020 - aansluitend aan de procedurevergadering LNV op 5 december 2019

Delegatievergadering
12:30 - 15:30

Binnenlandse Zaken

Digitale overheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:00 - 13:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tweede delegatiebijeenkomst werkbezoek Parijs 5 t/m 7 januari

Vergadering
Donkerkamer  (besloten)
13:00 - 15:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 december 2019 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg 27 november 2019)

Algemeen overleg
13:30 - 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek over ouderenregelingen (Donkerkamer)

Vergadering
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

Inbreng feitelijke vragen
14:00 - 18:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medische ethiek

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018 - 29538-308

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 18:30

Buitenlandse Zaken

Conferentie Europees Parlement "EU foreign policy priorities for the new institutional cycle"

Werkbezoek
Europees Parlement  (besloten)
14:30 - 15:30

Buitenlandse Zaken

Deskundigen inzake vervolging van IS-strijders

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal
14:30 - 16:00

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal
15:00 - 18:00

Infrastructuur en Waterstaat

Externe Veiligheid (verplaatst naar 5 december)

Algemeen overleg
tot 18:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verplaatsen procedurevergadering 5 december naar 14.00-14.45 uur

E-mailprocedure
18:30 - 21:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek)

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen