Donderdag 28 januari

00:01 - 18:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2021 hybride bijeenkomst

Werkbezoek
Via Kudo  (besloten)
10:00 - 11:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Toekomst overleg omgeving Schiphol (via videoverbinding)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datalek bij de coronasystemen van de GGD

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:00 - 11:30 uur

Europese Zaken

Videoconferentie met Eurocommissaris Jourová (geannuleerd)

Gesprek
(besloten)
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoering sociale zekerheid (tot nader order geannuleerd)

Algemeen overleg
10:00 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
10:30 - 12:30 uur

Defensie

Europees Defensiefonds (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
11:30 - 12:30 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (geannuleerd ivm extra procedurevergadering 27 januari 2021)

Procedurevergadering
tot 12:00 uur

Buitenlandse Zaken

Vierde Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Actualisatie vervoerconcessie NS en addendum beheerplan ProRail 2020-2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) inzake de aanwijzing minister voor Medische Zorg aan de NZa om integrale bekostiging geboortezorg deel uit te laten maken van de reguliere bekostiging.

E-mailprocedure
(besloten)
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
13:00 - 15:30 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Oude zaal
13:30 - 14:30 uur

Financiën

Openbare briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid (Verplaatst naar 2 februari 2021)

Technische briefing
13:30 - 14:15 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (Geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd
14:00 - 16:30 uur

Binnenlandse Zaken

Veiligheid stadions (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Rondetafelgesprek
14:00 - 14:45 uur

Buitenlandse Zaken

Renovatie van het Vredespaleis (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
tot 14:00 uur

Financiën

Rapport inzake 'Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek structureel benodigd budget jeugdzorg (TK 31839-760)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Kabinetsreactie op evaluatie Wet elektronische registratie notariële akten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed (31490-293)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:45 - 15:30 uur

Defensie

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
15:00 - 15:45 uur

Buitenlandse Zaken

Gesprek met de Carnegie Stichting over de Renovatie Vredespaleis (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer
15:00 - 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de Voedselbank (35609) (tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
16:00 - 18:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
16:00 - 18:30 uur

Buitenlandse Zaken

Relatie met Suriname

Notaoverleg
Oude zaal
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Kuiken om een schriftelijke reactie minister VWS inzake vaccinatie strategie en recent verschenen artikel in NRC: uw reactie uiterlijk hedenmiddag om 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)
17:00 - 21:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Woningwet (verplaatst naar 11 februari 2021 ivm de invoering van de avondklok)

Wetgevingsoverleg
tot 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel tot het inplannen van het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (TK 35653) op woensdag 3 februari 2021 van 13.00 tot 17.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)
tot 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Agema (PVV) om een extra schriftelijk overleg te houden over het bericht 'GGD wist al maanden van privacyproblemen'

E-mailprocedure
(besloten)

Periode

tot Toepassen
Filters wissen