Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Woningwet (verplaatst naar 11 februari 2021 ivm de invoering van de avondklok)

De vergadering is verplaatst

28 januari 2021
17:00 - 21:00 uur
Herziene convocatie i.v.m. nieuwe datum en toevoeging agendapunt*)

Bijlage