Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Woningwet (verplaatst naar 11 februari 2021 ivm de invoering van de avondklok)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Woningwet (verplaatst naar 11 februari 2021 ivm de invoering van de avondklok)"Deze vergadering is verplaatst naar 8 februari 2021

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet 28 januari 2021