Commissievergaderingen

Woensdag 10 mei 2023

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 08:00 - 23:59 uur

Contactgroep Duitsland o.a. Bondsdag Berlijn

Werkbezoek
Geannuleerd Duitsland

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting

Werkbezoek
Sevilla, Spanje (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Voedselzekerheid

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Mantelzorg

Vergadering
Oudkamer (D3.51) (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Lokale, regionale en streekomroepen (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Formele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Periodiek overleg Algemene Rekenkamer

Vergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Goedkeuringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en Uitvoeringswet voor het HNS-Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Kabinetsreactie evaluatie functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Risico's in de financiële sector

Technische briefing
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Opstellers wetenschappelijk factsheet kennisagenda Artikel 73 VN-Handvest (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema herziening toeslagenstelsel

Vergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 18:00 uur

Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Autoriteit Persoonsgegevens aanbieding Jaarverslag (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Toezicht op cryptomunten

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Kinderopvang (wordt voortgezet op 16 mei 2023)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

OJCS-raad van 15 en 16 mei 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo – verantwoordingsjaar 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Overstapseizoen 2022-2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verplaatsen van commissiedebat terrorisme/extremisme op 24 mei 2023

E-mailprocedure

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (TK 36334)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Publicatie 'Een status met weinig armslag' van Nationale ombudsman en rapport "Hoe te zorgen voor 'echt ontzorgen'" van Verweij-Jonker Instituut

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt' (32824-384)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023 (30012-152)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wet seksuele misdrijven

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:10 - 18:00 uur

Vervolg gesprek voorbereidingsgroep uitvoering van de motie-Leijten/Inge van Dijk (besloten)

Vergadering
Geannuleerd (besloten)