Gesprek : Opstellers wetenschappelijk factsheet kennisagenda Artikel 73 VN-Handvest (GEANNULEERD)

De vergadering is geannuleerd

10 mei 2023
13:00 - 14:30 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met opstellers wetenschappelijk factsheet Artikel 73 VN handvest niet-zelfbesturende gebieden

    Te behandelen:

    Loading data