Inbreng schriftelijk overleg : Kabinetsreactie evaluatie functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

De vergadering is geweest

10 mei 2023
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Kabinetsreactie op het evaluatierapport van Berenschot over het functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) over de periode 2015 – 2021

    Te behandelen:

    Loading data