Commissiedebat : Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

De vergadering is geweest

10 mei 2023
13:30 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • J.P. Dijk (SP)
 • W. Paulusma (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • T. Kuzu (DENK)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over het gezondheidsraadadvies over de inzet van het Novavax-vaccin

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Faillissement InnoGenerics

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie wettelijke evaluatie Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afbakeningsdocument van organisatie Ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID 19 crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afbakeningsdocument hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  DPIA levering COVID-19-vaccinatiedata (CIMS) door RIVM aan het CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief aan de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland naar aanleiding van maatregelen voor reizigers vanuit China

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Terugkoppeling IPCR en vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Adviezen en besluitvorming naar aanleiding van de epidemiologische situatie met betrekking tot het coronavirus in China

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bijeenkomst EU Health Security Committee d.d. 29 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Nationale Zorgreserve en advies Taskforce i.r.t. de Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezending documenten met betrekking tot de denktank desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Werkprogramma Maatschappelijk Impact Team 2022-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Gezondheidsraad over COVID-19-vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar na 2022 en de inzet van bivalente vaccins als primaire vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Coronascenario’s doordacht Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het beleidsprogramma pandemische paraatheid (Kamerstuk 25295-1964)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  2e OMT-V advies over een revaccinatie tegen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken Internationaal Pandemie-Instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Adviezen OMT, BAO, MIT en uitvoeringspartners

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschalen maatregelen China

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport Capaciteit infectieziektebestrijding in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken gebruik Corona Opt-in

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het middel Esketamine neusspray

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de veiligheid van mRNA-vaccins en de bevoegdheden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Besluiten resterende adviezen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over informatie rondom oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Planning van de derde en overige tranches van de Wet publieke gezondheid (Wpg)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang beleidsreactie advies Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Publicatie Cochrane literatuuranalyse

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beantwoording openstaande vragen uit inbreng schriftelijk overleg over beschikbaarheid opnames OMT-vergaderingen en dertigledendebat over de staat van het hotspotarchief Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus (Kamerstuk 25295-2012)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data