Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

10 mei 2023
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Digitale Zaken

 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Rahimi (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 10 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over Toezegging over het gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de Nationale Ombudsman inzake het beleid voor briefadressen in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitkomsten onderzoek risicoprofiel project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbaarmaking van informatie over Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Google Workspace

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie voor Digitale Zaken tussen 13 april en 4 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU-voorstel: Mededeling Cybersecurity Skills Academy COM (2023) 207 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Interoperabel Europa (Kamerstuk 22112-3595)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindverslag rapporteurs - Monitoren opruimen vervuilde data

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht geplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie

  Geplande activiteiten
  11-05-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Opruimen vervuilde data
  24-05-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag over 2022 van het ministerie van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-VII-1; 36360-XIII-1; 36360-VI-1)
  24-05-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-VII-2; 36360-XIII-2; 36360-VI-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)
  24-05-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet over 2022 van het ministerie van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (36360-VII; 36360-XIII; 36360-VI)
  24-05-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (vragen aan de Regering) (36360-VII-2; 36360-XIII-2; 36360-VI-2)
  30-05-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023
  13-06-2023 16.30 - 23.15 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet over 2022 van het ministerie van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering
  14-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Desinformatie en online platformen
  29-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity 
  Zomerreces 2023 Werkbezoek Kansen en risico's digitalisering Estland 

  Geplande procedurevergaderingen
  10-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  24-05-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

  Plenaire debatten
  Debat over de bescherming van online gegevens (aangevraagd bij de RvW d.d. 4 april 2023)
 15. 15

  Overzicht procedurevergaderingen commissie voor Digitale Zaken tot aan het zomerreces 2024

  Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde planning.
  De strategische procedurevergadering zal na het zomerreces worden ingepland.

  Procedurevergaderingen tot aan Kerstreces 2023
  wo 13-09-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  wo 27-09-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  wo 11-10-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  Herfstreces 2023: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023
  wo 25-10-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  wo 08-11-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  wo 22-11-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  wo 06-12-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  wo 20-12-2023 11.00-12.00 Procedurevergadering
  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Procedurevergaderingen vanaf januari 2024 tot aan zomerreces 2024
  woe 24-01-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 07-02-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  Woe 28-02-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 13-03-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 27-03-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 10-04-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 24-04-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  woe 15-05-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 29-06-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 05-06-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 19-06-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  woe 03-07-2024 11.00-12.00 Procedurevergadering
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 16. 16

  Ongeplande commissieactiviteiten commissie voor Digitale Zaken

  Besluit: Ter informatie.

  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat
   Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Kinderen en digitale rechten (zal plaatsvinden op 14 september a.s.)
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Digitaliserende overheid (zal plaatsvinden op 28 juni a.s.)
  Hoorzitting TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen (zie agendapunt 18)
  Rondetafelgesprek TikTok - Thema’s privacy, nationale veiligheid en gevolgen voor kinderen; gevolgd door een hoorzitting (zie agendapunt 18))
  Rondetafelgesprek Duurzaamheid en digitalisering (datum wordt gepland na het zomerreces)
  Gesprek Autoriteit Persoonsgegevens aanbieding Jaarverslag (nieuwe datum wordt geinventariseerd)
  Technische briefing Landelijk Crisisplan Digitaal (nieuwe datum wordt geinventariseerd)
  Technische briefing Cyber Resilience Act (zal niet opnieuw worden ingepland)
  Rondetafelgesprek Voortzetting rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen (wordt opnieuw ingepland voorafgaand aan het commissiedebat Kinderen en digitale rechten)
  Technische briefing Algemene Rekenkamer (besloten) briefing rapporten bij Jaarverslagen en Slotwet (inventarisatie loopt t/m 10 mei)
 17. 17

  Voorstel van de informele voorbereidingsgroep inzake TikTok