Commissievergaderingen

Donderdag 9 december 2021

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Gesprek LIBE ICM Rule of Law (videoverbinding)

Gesprek

Defensie

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

voorbespreking rondetafelgesprek

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Technische briefing over de marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2 (UITGESTELD)

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Wereldwijde aanpak COVID-19

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Exportkredietverzekeringen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Rondetafelgesprek over seksueel geweld (digitaal)

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer - omgezet in een schriftelijk overleg op 9 december 2021

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Rondkomen'

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Dementiezorg / Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

SER - Verkenning 'Werken zonder armoede' van Sociaal Economische Raad (digitaal)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Kennismakingsgesprek Adviescollege ICT-toetsing (via videoverbinding)

Gesprek
Troelstrazaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tabaks- en alcoholontmoediging

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Gezamenlijke opgave opvang en huisvesting vergunninghouders

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

EU-informatievoorziening (uitgesteld wegens overlap met plenair debat)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Fraudeopsporing door de Belastingdienst.

Commissiedebat
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, de heer R. Baldewsingh

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 15:50 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad (digitaal)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 16:20 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad (digitaal)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek stuiten voorhang ontwerpbesluit Wet pnr-gegevens en voeren schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)