Gesprek : Gesprek LIBE ICM Rule of Law (videoverbinding)

De vergadering is geweest

9 december 2021
9:00 - 12:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Op de procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken heeft u besloten om na ommekomst van de officiële uitnodiging deelname aan de virtuele LIBE Interparliamentary Committee Meeting over de situatie van rechtsstatelijkheid schriftelijk te inventariseren. Tijdens deze meeting zal het gaan over een beoordeling van het rapport over de rechtsstaat 2021. 

De web streaming link: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20211209-0900-COMMITTEE-LIBE_vd

Deelnemers

  • L.A.J.M. Dassen (Volt)
  • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)