Inbreng schriftelijk overleg : Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer

De vergadering is geweest

9 december 2021
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de eindevaluatie grootprojectstatus HSL Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezending eindrapport over de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitspraak Nederlands Arbitrage Instituut inzake spoorstaafschade HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020-2 en rapportage ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over de vierde voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2020-2 en rapportage ADR (Kamerstuk 32404-105)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Melding van voorgenomen treindiensten in open toegang op het Hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsvoornemen nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluaties winterweer en telefoniestoring, en voortgang introductie ICNG

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Realisatie van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Recente ontwikkelingen en voortgang enkele spoordossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Personeelstekort treinverkeersleiding ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten analyse naar het economische evenwicht op voorgenomen treindiensten van Arriva

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Problemen treinverkeer als gevolg van telefoniestoring

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van het project Maaslijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vijfde Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 2021-1

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over de toezending van het eindrapport over de evaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid (Kamerstuk 22026-517)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Halfjaarverantwoording 2021 NS en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Resultaten Joint Fact Finding spoortrillingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 19 november 2021, incl. aanpak door ProRail van tekorten verkeersleiding (voortgang uitvoering gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag basisnet en ontwikkeling robuust basisnet spoor (Kamerstuk 30373-72)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023 (Kamerstuk 29984-941)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstuk 33652-82)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data