Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

9 december 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  COSAC Voorzittersconferentie donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2022

  Op donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2022 vindt in Parijs, Frankrijk de COSAC Voorzittersconferentie plaats. Het Franse Voorzitterschap is voornemens om deze bijeenkomst fysiek te organiseren.

  Er is ruimte voor één deelnemer uit uw commissie.

  Besluit: De commissie besluit om deelname aan deze fysieke COSAC conferentie schriftelijk te inventariseren vóór 14 december 2021.

  Noot: Het reisadvies van Frankrijk is op dit moment kleurcode geel (website). Op basis van de brief van de Kamervoorzitter van 13 november jl. mag een dergelijk werkbezoek plaatsvinden: “Voor uitgaande en inkomende buitenlandse werkbezoeken blijven de actuele reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken leidend”.
 4. 4

  Geannoteerde agenda conferentie ministers verantwoordelijk voor EU Cohesiebeleid van 18 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie Uitbreidingspakket 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging over aangescherpte regels ongevaccineerde parlementariërs Letland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 14 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede tussenverslag nationale burgerconsultaties in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda conferentie ministers verantwoordelijk voor EU Cohesiebeleid van 18 november 2021 (Kamerstuk 21501-08-838)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Actuele stand van zaken EU-informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Deelname aan Gateway Review met betrekking tot actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Tweede Plenaire Vergadering van de Conferentie over de Toekomst van Europa van 23 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nog te ontvangen brieven


  Toezeggingen n.a.v. Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 23 november op 16 november 2021.
  • Aan minister BuZa - uiterlijk 17 december 2021 de appreciatie van het Strategisch Kompas naar de Kamer te sturen (toegezegd aan Jasper van Dijk).

  Besluit: Ter informatie.
 18. 18

  Commissie agenda

  12-01-2021 11.00 - 12.30 Gesprek Franse Ambassadeur Luis Vassy over het Franse EU-Voorzitterschap
  13-01 t/m 14-01-2022 Werkbezoek voorzitters COSAC, Parijs, Frankrijk
  19-01-2022 18.00 - 20.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 januari 2022
  20-01-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  26-01-2022 14:30 - 17:00 Rondetafelgesprek COVID-19 Herstelfonds (NIEUW)
  03-02-2022 15.00 - 17.00 Commissiedebat Brexit/nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk 
  (NIEUWE DATUM)
  16-02-2022 17.00 -19.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 22 februari 2022
  17-02-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  23-02-2022 10:00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 28 februari 2022

  03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk
  10-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  17-03-2022 14.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 22 maart 2022***
  31-03-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  05-04-2022 16.30 - 18.30 CommissiedebaRaad Algemene Zaken d.d. 12 april 2022
  14-04-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  12-05-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 

  24-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 30 mei 2022
  02-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  14-06-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022***
  23-06-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering 
  07-07-2022 11.30 - 12.30 Procedurevergadering


  **  - Nog in te plannen: Rondetafelgesprek en commissiedebat EU-Informatievoorziening, Werkbezoek Brussel (voorjaar 2022), Werkbezoek Hongarije (zomer 2022).

  *** - Deze Raad Algemene Zaken bereidt de Europese Raad voor.

  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022
  Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari 2022 t/m maandag 7 maart 2022

  Besluit: De commissie besluit om het op 12 januari 13:00-15:00 geplande commissiedebat Brexit / Nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk te verplaatsen naar begin februari. Dit debat is nu gepland op 3 februari 15:00-17:00.
 19. 19

  Mededeling lid Omtzigt m.b.t. rapporteurschap Rechtsstaat Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data