Commissiedebat : Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer - omgezet in een schriftelijk overleg op 9 december 2021

De vergadering is geannuleerd

9 december 2021
10:00 - 14:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(commissiedebat vindt geen doorgang maar wordt omgezet in een schriftelijk overleg
)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.


Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur PHS
• reactie staatssecretaris op rapporteur PHS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris
 

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.P.R.A. van Weyenberg
    staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat