Procedurevergadering : Procedurevergadering (digitaal)

De vergadering is geweest

9 december 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 09-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  • di 14-12-2021 13.40 - 13.55 Petitie Situatie in Kashmir (digitaal) 
  • wo 15-12-2021 09.00 - 09.45 Gesprek secretaris-generaal van ministerie Buitenlandse Zaken van Estland, Jonathan Vseviov (digitaal) 
  • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (digitaal)
  • do 16-12-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie            
  • do 06-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  • di 11-01-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  • do 13-01-2022 12.30 - 15.30 Rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan     
  • wo 19-01-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 20-01-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do-27-01-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 
  • do 03-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • wo 16-02-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 17-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 10-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • di 05-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering                      
  • do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering                      
  • wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
  • do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
  • Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
  • Tweede deel van het rondetafelgesprek over Jezidi's met juridische experts
  plenaire debatten:
  24. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (minister BuZa, minister Defensie, staatssecretaris J&V)
 4. 4

  Programma rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan op 13 januari 2022

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 
 5. 5

  Voorstel van het Europees Parlement, namens vertegenwoordigers van Afghaanse vrouwen, voor gesprek over situatie van Afghaanse vrouwen en meisjes

 6. 6

  Verslag inzet van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de ministeriële week van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bewakers van de Nederlandse ambassade in Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag van 4 t/m 22 januari 2022 te New York

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inzet Nederland tijdens de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome van 6 tot en met 11 december 2021 in Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname aan een briefing inzake de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Negentiende Bijeenkomst van de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens; 's-Gravenhage, 12 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 1 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 13 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek om het Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken samen te voegen met het plenaire debat Europese Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stafnotitie Lijst met nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brief van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken voor deelname aan de review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z22396 Aan de ministers BuZa, BuHaOs, en OCW - inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid 2020 01-12-2021
  2. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China'  25-11-2021
  3. 2021Z22686 Aan minister Buza - feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 06-12-2021