Procedurevergadering

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buitenlandse Zaken d.d. 9 december 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buitenlandse Zaken 9 december

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Activiteiten van de commissie

Details

 • di 14-12-2021 13.40 - 13.55 Petitie Situatie in Kashmir (digitaal) 
 • wo 15-12-2021 09.00 - 09.45 Gesprek secretaris-generaal van ministerie Buitenlandse Zaken van Estland, Jonathan Vseviov (digitaal) 
 • do 16-12-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (digitaal)
 • do 16-12-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie            
 • do 06-01-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
 • di 11-01-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
 • do 13-01-2022 12.30 - 15.30 Rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan     
 • wo 19-01-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 20-01-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do-27-01-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan 
 • do 03-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • wo 16-02-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 17-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • do 10-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • di 05-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering                      
 • do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering                      
 • wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
 • do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering      
 • do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten commissie: 
 • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
 • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar, gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld In overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden ingepland.
 • Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
 • Tweede deel van het rondetafelgesprek over Jezidi's met juridische experts
plenaire debatten:
24. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (minister BuZa, minister Defensie, staatssecretaris J&V)
4
Programma rondetafelgesprek Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan op 13 januari 2022

Details

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. 
5
Voorstel van het Europees Parlement, namens vertegenwoordigers van Afghaanse vrouwen, voor gesprek over situatie van Afghaanse vrouwen en meisjes
6
Voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Brekelmans en Van der Lee, voor de verdere uitwerking van het kennisthema Buitenlands beleid van de EU
7
Voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Brekelmans en Agnes Mulder, voor de uitwerking van het kennisthema India
8
Voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Belhaj en De Roon, voor de uitwerking van het kennisthema Geopolitieke ontwikkelingen na 20 jaar Afghanistan en de positie van de NAVO in een veranderende geopolitieke context
11
Inzet Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag van 4 t/m 22 januari 2022 te New York

Te behandelen:

12
Inzet Nederland tijdens de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome van 6 tot en met 11 december 2021 in Den Haag

Te behandelen:

15
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Negentiende Bijeenkomst van de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens; 's-Gravenhage, 12 november 2021

Te behandelen:

16
Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 1 november 2021

Te behandelen:

20
Stafnotitie EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2022 Europese Commissie
21
EU-signalering Raad Buitenlandse Zaken 13 december 2021
22
Brief van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

Te behandelen:

23
Verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken voor deelname aan de review actieve openbaarmaking beslisnota's

Te behandelen:

24
Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

Te behandelen:

25
Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z22396 Aan de ministers BuZa, BuHaOs, en OCW - inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid 2020 01-12-2021
 2. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China'  25-11-2021
 3. 2021Z22686 Aan minister Buza - feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 06-12-2021