Commissiedebat : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

9 december 2021
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 7 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • R.M. Boucke (D66)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Werkprogramma Adviescollege Veiligheid Groningen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  De diepe ondergrond als de voorraadkamer van de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie m.b.t. afwijzing subsidie waardevermeerdering door SNN

 6. 6

  Planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herstructurering NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Gedeeltelijke betaling NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)-advies over praktijkaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang tegemoetkoming huurders en vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Meerjarenversterkingsplan, Bouwtop en bewonerscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht regelingen rijksmonumenteigenaren Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten opdraaien voor schadeherstel en versterking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie van de samenwerking tussen het IMG en de NCG en stand van zaken algemene maatregel van bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Analyse aardbeving Garrelsweer en monitoringsverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering moties schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het rapport 'Verscheurd vertrouwen' van de Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op juridische adviezen inzake project gaswinning Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere informatie over de onderzoeken en evaluatie die op dit moment door NAM worden uitgevoerd

  Te behandelen:

  Loading data