Commissiedebat

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 9 december 2021
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 december 2021, over Mijnbouw/Groningen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie m.b.t. afwijzing subsidie waardevermeerdering door SNN