Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

9 december 2021
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Kuik (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.J. Klink (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • do 16-12-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2022
  • wo 12-01-2022 15.30 - 17.00 uur Technische Briefing Wapenexportbeleid
  • do 20-01-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 03-02-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 09-02-2022 13.00 - 16.30 uur Rondetafelgesprek economische-, handels- en ontwikkelingsaspecten van de toekomstige EU-Afrika partnerschapsagenda (nieuw ingepland)
  • do 10-02-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 17-02-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 23-02-2022 13.00 - 16.00 uur Rondetafelgesprek uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS (nieuw ingepland)
  Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
  • do 10-03-2022 13.15 – 14.00 uur Procedurevergadering
  • do 10-03-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 24-03-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-04-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 21-04-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-05-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 02-06-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-06-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 30-06-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 13.30 – 14.15 uur Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: 8 juli t/m maandag 5 september 2022

  Nog te plannen activiteiten
  • Commissiedebat handelsbetrekkingen Afrika (in januari)
  • Technische briefing Klimaatgezant over de uitkomsten van de COP26 in Glasgow en een vooruitblik naar de COP27 in Egypte op het terrein van BuHa-OS

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  19. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 4. 4

  Verzoek CARE Nederland tot aanbieding petitie internationale klimaatfinanciering door Nederland

 5. 5

  Verzoek ONE tot aanbieding petitie m.b.t. vaccineren van 70% van de wereldbevolking in alle landen tegen september 2022

 6. 6

  Aanbod minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking technische briefing sectorale samenwerking IMVO

  Besluit: Eerste kwartaal 2022 technische briefing sectorale samenwerking IMVO organiseren. 
   
 7. 7

  Reactie op de motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden (Kamerstuk 35570-XVII-26), de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen (Kamerstuk 35663-15) en de motie van het lid Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China (Kamerstuk 21501-02-2383)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Wereldbank jaarvergadering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Appreciatie Evaluatierapport Fonds Product Development Partnerships III

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afwegingskader melden van malversaties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 23 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel oplevering beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking art. 1

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de moties van het lid Kuzu over maatregelen tegen bedrijven die producten en diensten leveren die direct of indirect verband houden met het uitvoeren van etnische zuiveringen op Oeigoeren (Kamerstuk 35925-V-48) en over het verminderen van de afhankelijkheid van Nederlandse consumenten en producenten van China (Kamerstuk 35207-47)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsinbreng voor de herziening afspraken handel en duurzame ontwikkeling handelsakkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vaststellen EU-prioriteiten op basis van werkprogramma Europese Commissie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 2 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z22373 Aan minister BuHa-OS - feitelijke vragen Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’, 2-12-2021
  2. 2021Z21691 Aan minister BuHa-OS en BUZA - beantwoording nog openstaande verzoeken commissie, 24-11-2021
  3. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021
  4. 2021Z20136 Aan minister BuHa-OS - verzoek brief inzet Nederland VN-top over biodiversiteit, 11-11-2021
  5. 2021Z16911 Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie afschrift brief derden inzake aanbevelingen wereldwijde voedselzekerheid, 30-09-2021
  6. 2021Z13163 Aan minister BuZa - voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag, 08-07-2021
  7. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  8. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
 23. 23

  Technische briefing TRIPS-waiver en eventuele alternatieven voor het delen van technieken voor vaccinproductie.

  Te behandelen:

  Loading data