Commissievergaderingen

Woensdag 16 juni 2021

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Familiebedrijven

Rondetafelgesprek
K4

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) - Verzoek RTE tot aanbieding jaarverslag 2020

Gesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure - Stafnotitie inbreng rapporteurschap WGO Verantwoordingsstukken 2020 cie-BiZa

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen over het rapport 'Zicht op thuiszittende leerlingen'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 11 juni 2021 (verplaatst naar 3 juni)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel (verplaatst naar mei 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Dreiging van Syriëgangers voor de nationale veiligheid (videoverbinding)

Rondetafelgesprek
Vondelingkamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:25 - 10:45 uur

Aanbieding petitie Dierenbescherming 'Afschaffen wildlijst' (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:50 - 11:10 uur

Aanbieding petitie Vogelbescherming, namens meerdere initiatiefnemers, 'Aanvalsplan Grutto' (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Startgesprek voorbereidingsgroep Verduurzaming Luchtvaart

Vergadering
via pexip

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Technische briefing over het verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer (via videoverbinding)

Technische briefing
Rommekamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

MHPSS (geestelijke gezondheid en psychosociale steun) in ontwikkelingssamenwerking (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Veteranenombudsman

Gesprek
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Masterclass gegevensuitwisseling in de zorg door de EerstelijnsPartners en Patiëntenfederatie Nederland (digitaal)

Rondetafelgesprek
Tilanuskamer

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:45 - 18:45 uur

Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
K4

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-153) (is verplaatst naar 23 juni 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Kennismakingsgesprek Defensie- Veteranenplatform

Gesprek
Den Uylzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

Technische briefing
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie inzake de brief aan de Provincie Utrecht over de taakstelling huisvesting vergunninghouders (32847-747)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Leefbaar en Kansrijk Groningen (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek om SO verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-153) te verzetten naar 23 juni 2021

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

IJkpunt bestaanszekerheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel tot het organiseren van een fysieke petitie-aanbieding door de kerngroep Minister van Kinderen op dinsdag 22 juni 2021 van 13.40 tot 13.55 uur.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Algemene rekenkamer

Technische briefing
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Kennismakingsgesprek van de commissies Financiën en Rijksuitgaven met de Raad van State

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 23:00 uur

Geneesmiddelenbeleid

Commissiedebat
K4

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

MH-17

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 19:15 - 21:15 uur

Inwerkingtreding Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35603)

Commissiedebat
Thorbeckezaal