Commissiedebat

Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Commissiedebat: "Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Reactie op verzoek, gedaan tijdens commissiedebat inzake Raad Algemene Zaken van 15 april jl., over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming

Te behandelen: