Commissiedebat : Geneesmiddelenbeleid

De vergadering is geweest

16 juni 2021
18:00 - 23:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • W. Paulusma (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad (Kamerstuk 29477-660)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Eén jaar uitstel inwerkingtreding modernisering geneesmiddelen-vergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten verkenning ZonMw verder onderzoek van medicinale cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Herijking Wgp-maximumprijzen per 1 april 2021 en aanbieding ontwerpregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang PrEP verstrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatschappelijk verantwoord licentiëren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inrichten Intravacc als beleidsdeelneming onder VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inwerkingtreding van de Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief financiële arrangementen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Man-vrouwverschillen onderbelicht in onderzoek coronamedicijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  RIVM risicobeoordeling kruidenpreparaten met sint-janskruid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een reactie van het kabinet inzake gegevensuitwisseling bij de verstrekking van PrEP

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geneesmiddelenoverzicht 'Wisselen ongewenst'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorwaardelijke toelating tumor-agnostische geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorzieningszekerheid van medische isotopen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aankondiging sluiskandidaten tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overheveling geneesmiddelen per 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Halfjaarlijks voortgang ijzeren voorraad geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken over de vorming van een personele unie tussen de Stichting voorbereiding Pallas-reactor en de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group (Kamerstuk 33626-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken uitvoering actieplan hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken GVS-modernisering: vangnet ‘medische noodzaak’ niet langer haalbaar

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de brief van Zorginstituut Nederland met daarin de stand van zaken van het traject ‘toekomstbestendig pakketbeheer geneesmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie inzake rapporten FAST en actieprogramma “nieuwe kansen topsector LSH"

  Te behandelen:

  Loading data