Commissiedebat : IJkpunt bestaanszekerheid

De vergadering is geweest

16 juni 2021
16:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie  i.v.m. toevoeging agendapunt.* 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.C.G. Keijzer
  staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S.H. Simons (BIJ1)
 • J. Wuite (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over het ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Kamerstuk 35570-IV-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Impact coronacrisis op uitvoering in SZW-taken in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021

  Te behandelen:

  Loading data