Commissiedebat : Raad Buitenlandse Zaken

De vergadering is geweest

16 juni 2021
14:00 - 17:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • G. Wilders (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • R. de Roon (PVV)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 21 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich overleg) van 27 mei 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Politieke en humanitaire situatie in Jemen, inclusief de behandeling van de moties Ploumen c.s. (Kamerstuk 32735-297) en Karabulut (Kamerstuk 35570 V-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat over Raad Buitenlandse Zaken van 20 mei 2021, over de ontwikkelingen rondom de resolutie bij de VN Mensenrechtenraad over onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen in Israël/de Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering motie Sjoerdsma c.s. over zich inzetten voor een staakt-het-vuren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië

  Te behandelen:

  Loading data