Commissievergaderingen

Donderdag 4 februari 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:00 - 10:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verzamelonderwerpen LNV (Vervallen)

Algemeen overleg
Geannuleerd

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Paternotte over Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit - 35475

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Toelichting op het rapport van de studiegroep over mogelijke Verdragswijziging mandaat ECB (per videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Commissie voor de Werkwijze m.b.t. Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Advies 'Applaus is niet genoeg' - Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Interlandelijke adoptie en personen- en familierecht (is verplaatst naar 11 februari 2021)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383) (tijdstip gewijzigd: 14.00-19.00 uur)

Notaoverleg
(verplaatst)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (videoconference)

Procedurevergadering
Tilanuskamer (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voortzetting Toekomst overleg omgeving Schiphol derde blok (via videoverbinding)

Rondetafelgesprek
Vondelingkamer

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

MIVD

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383) (verplaatst naar 10 februari 2021))

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetsvoorstel Wijziging van de Overleveringswet (35535) aanmelden als hamerstuk

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

ambassadeur Armenië

Bijzondere procedure
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om over de gisteren ontvangen ‘Adviesaanvraag verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds’ een schriftelijk overleg te starten met als inbrengdatum 18 februari 2021 te 14.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Politie (is omgezet in een notaoverleg op 3 februari 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Luchtvaart - is tot nader order uitgesteld.

Algemeen overleg
(verplaatst)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

IPU - 12 Plus PREP EXCOM (on-line)

Vergadering
On-line (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of Secretaries of Delegations

Vergadering
On-line via KUDO (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inbrengsdatum voor het verslag inzake Voortduringswet artikel 8 Wbbbg (35722)

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een reactie op de brief inzake 2 x 900 vaccins voor vaccinatiestudie bij kanker

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Peters (CDA) mede namens VVD, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP en DENK om wetsbehandeling breed offensief uit te stellen tot na het verkiezingsreces

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek voor een hoorzitting met de CEO van RWE te organiseren

E-mailprocedure
(besloten)