Agendapunten

  1. 1

    Blok I (09.00 tot 10.30 uur)

    1) De heer Jaap van Delden (programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM);
    2) De heer Jaap van Dissel (directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM).