Commissievergaderingen

Woensdag 5 februari 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 20:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact Finding Mission

Vergadering
Eerste Kamer en Extern (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

SER-verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Criminaliteitsbestrijding

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over beleidsdoorlichting hoger onderwijs

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Handelsovereenkomst EU-Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina (Verplaatst naar nader te bepalen datum)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Aanbieding SER advies met betrekking tot de Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Technische briefing
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek schriftelijk overleg namens CDA, VVD en PVV inzake de beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Sail to the COP - Rapport 'Change course towards fair and sustainable travel for all'

Gesprek
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden: Evidentie Evenement

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Ambassadeur van Russische Federatie

Gesprek
Dreeskamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Initiatiefnemers van Samen naar School-klassen

Bijzondere procedure
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 12:45 - 13:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden: Overige

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

ambassadeur Irak

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Orgaandonatie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage - 35362

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Onderwijs en Zorg

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk m.b.t. de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarplan voor 2020 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Technische briefing over de derde voortgangsrapportage inzake werking van de WIV 2017 door de CTIVD

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Innovatie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 6 februari)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:45 - 15:30 uur

Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's (Verplaatst naar 12 februari 2020)

Gesprek
(verplaatst)