Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 februari 2020
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Let op: gewijzigde datum!

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A. Bouali (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • W.R. van Haga (Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Activiteiten commissie

  • 06-02-2020 t/m 08-02-2020 Werkbezoek Parijs
  • 13-02-2020 10.00 - 12.30 Algemeen overleg IMVO -> Wordt verplaatst naar donderdag 20 februari 14.30-17.00 uur.
  • 20-02-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 24-02 t/m do 27-02 Werkbezoek Marokko
  Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart
  • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Noodhulp
  • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 09-04-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
  • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei
  • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

  Nog te plannen commissieactiviteiten
  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)

  Nog te agenderen plenaire debatten
  Verwacht in week van 11, 12 en 13 februari: gecombineerd debat 35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)) & 35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

  11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  45. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  51. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  18. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  32. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  57. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
   
 3. 3

  Verzoek Handel Anders! tot aanbieding petitie tegen ISDS en voor VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven d.d. 11 februari 2020

 4. 4

  Reactie op een burgerbrief inzake handels- en investeringsbevordering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarplanning 2020 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken oprichting Invest International (Kamerstuk 28165-317)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de Nederlandse reactie op de Raadpleging inzake het EU-Africa Global Health Partnership (voorheen European and Developing Countries Clinical Trials Partnership, EDCTP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over twee artikelen in Politico inzake handelsverdrag VS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over akkoord tussen EU en VS over aanpassing Memorandum of Understanding over rundvlees van hoge kwaliteit (Kamerstuk 21501-32-1194)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van een brief van de Voorzitter aan de Minister-president over het informeren van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande brieven bewindspersonen

  1. 2020Z00609 Aan minister BuHa-OS - verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan d.d. 16-01-2020
  2. 2020Z00612 Aan minister BuHa-OS - voortgang genomen maatregelen misstanden in noodhulpsector d.d. 16-01-2020
  3. 2020Z00607 Aan minister BuHa-OS - appreciatie verslag Europese Rekenkamer d.d. 16-01-2020
  4. 2020Z00608 Aan minister BuHa-OS - Scorekaarten multilaterale organisaties d.d. 16-01-2020
  5. 2019Z25946 Aan minister BuHa-OS - verzoek om appreciatie verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement d.d. 19-12-2019
  6. 2019Z24374 Aan minister BuHa-OS - verzoek appreciatie voorstel voor besluit standpunt EU in Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie d.d. 05-12-2019