Debat geweest
5 februari 2020 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 5 februari
Bijlage
Download Kennisagenda 2020 (bijlage bij de besluitenlijst van de procedurevergadering IenW - 5 februari 2020)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 5 februari

Deelnemers


Agendapunten

26
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
14. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
50. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
64. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
133. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten
12. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
16. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
23. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
26. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
52. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
66. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
71. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
73. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31521-118), aangevraagd door het lid Laçin (SP)
27
Geplande commissieactiviteiten

Details

04-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand
04-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie KLM Ondernemingsraad: ‘Geen rapporten maar daden voor de Nederlandse luchtvaart’
05-02-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid NB: als gevolg van de plenaire agenda kan de minister van J&V helaas niet aan dit AO deelnemen
06-02-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek OVV-rapport over de vliegramp van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009
10-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Drie economische studies op het gebied van luchtvaart
11-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
11-02-2020 13.45 - 14.00 Petitie "Nee tegen groei van Schiphol" en ''Stop vlieghinder Maastricht Aachen Airport''
11-02-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Mobiliteitsfonds*
12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
19-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
20-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Plan voor overprogrammering*
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
05-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland
12-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
28
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
3. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 februari 2020
29
Voorstel van het lid Sienot (D66), namens het lid Paternotte (D66), om de minister om een brief brief ta vragen over borgen veiligheid m.b.t. drones en luchthavens n.a.v. het incident in Madrid

Te behandelen:

30
Voorstel van de rapporteur van het groot project ERTMS, het lid Van Aalst (PVV), ten aanzien van de informatievoorziening inzake ERTMS vanuit het kabinet
31
Voorstel van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om de minister te verzoeken om een schriftelijke reactie op de petitie Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand die gisteren in ontvangst is genomen

Te behandelen:

33
Stafnotitie Kennisagenda commissie I&W 2020 – groslijst onderwerpen