Algemeen overleg : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

5 februari 2020
15:00 - 19:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(de minister van Justitie en Veiligheid kan helaas niet deelnemen aan dit algemeen overleg in verband met overlap met de plenaire agenda)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • J. Middendorp (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • W.L. Postma (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Verdubbeling snelweglopers in 5 jaar tijd’ (De Telegraaf, 19 februari 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatie over toezicht machines en bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken convenant Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verlichting op snelwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  SWOV-onderzoek naar de dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Communicatie over wetswijziging inzake intrekking code 95

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek voertuigverlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Realisatie snelheidsverlaging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) rapport ‘Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport “Onderzoek naar systeemverantwoordelijkheid van de zelfrijdende auto”

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang van de vervanging BoordComputerTaxi (BCT) kaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afhandeling van de moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Kamerstuk 34182)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (Kamerstuk 35300-XII-54)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken beoordeling aanvraag Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Machinerichtlijn in relatie tot de Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Quick scan elektrische bakfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief AO Verkeersveiligheid 18 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gefaseerd weer aan zetten van de verlichting op de snelwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over onderliggende gegevens matrixborden voor AO Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maandrapportage CBR december 2019 over de divisies Rijgeschiktheid Medisch en Klantenservice

  Te behandelen:

  Loading data