Technische briefing : Handelsovereenkomst EU-Mercosur door EU-hoofdonderhandelaar Sandra Gallina (Verplaatst naar nader te bepalen datum)

De vergadering is verplaatst

5 februari 2020
11:30 - 12:30 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Herziene convocatie in verband met nieuwe datum (was eerst 4 december 2019)

Bijlage