Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Goedkeuring verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk m.b.t. de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)

De vergadering is geweest

5 februari 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

    Te behandelen:

    Loading data