Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

De vergadering is geweest

5 februari 2020
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 22 januari 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 januari 2020 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Appreciatie van de gewijzigde motie-Van Raan (31 066, nr. 593) over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Zesde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële markten (AFM)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie van de Accountantskamer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake vermogensrendementsheffing in box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Deelname NFIA in het tax committee van het AmCham

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschriften van het koninklijk besluit houdende de benoeming van dr. J.A. Vijlbrief en drs. A.C. van Huffelen als Staatssecretaris van Financiën en wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 15. 15

  Behandeling van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie Herfstpakket Europees Semester 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Delegatie-inzet bij de Artikel 13 Conferentie van 18 en 19 februari 2020

 18. 18

  Gesprek met Eurocommissaris Gentiloni

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht van geplande en nog te plannen commissieactiviteiten

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Het lid Slootweg (CDA) zal met het lid Alkaya (SP) overleggen met betrekking tot de planning van het AO Revolverende fondsen, waartoe de commissie op hun voorstel heeft besloten.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  wo 05-02-2020 10.00 - 11.30   AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
  di 11-02-2020 17.00 - 19.00   AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten
  wo 12-02-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 04-03-2020 10.00 - 14.00   AO Belastingdienst
  do 05-03-2020 13.00 - 14.30   AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  do 12-03-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 25-03-2020 13.00 - 17.00   AO Stopzetten kinderopvangtoeslag
  di 14-04-2020 16.30 - 18.30   AO IMF
  wo 22-04-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 14-05-2020 14.00 - 17.00   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10-06-2020 15.15 - 18.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 25-06-2020 15.00 - 17.00   AO Begroten en verantwoorden
  di 30-06-2020 16.30 - 19.30   AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 09-09-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 01-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 29-10-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 26-11-2020 10.15 - 13.15   AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
  wo 12-02-2020 14.00 - 15.30 Gesprek - Doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's
  do 13-02-2020 17.00 - 18.00 Technische briefing - Ministerie van Financiën over de staatsbalans
  di/wo 18/19-02-2020 Werkbezoek - Artikel 13-conferentie
  do 12-03-2020 11.00 - 12.30 Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  ma 30-03-2020 12.00 - 15.00 Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  ma 20-04-2020 10.00 - 13.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  ma 20-04-2020 13.30 - 17.00 Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  wo 22-04-2020 16.45 - 18.15 Besloten toelichting Raad van State op de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (bij RvS)
  wo 10-06-2020 13.00 - 15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  do 25-06-2020 13.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld

  Nog te plannen overige commissieactiviteiten
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
  Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)
 20. 20

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 31 januari 2020)

  Besluit: van het overzicht is kennisgenomen. Het lid Snels (GL), aanvrager van het dertigledendebat onder nr. 83, spreekt uit dat debat te willen intrekken na ontvangst van het advies van de commissie-Ter Haar en verzoekt de commissiestaf om na te gaan wanneer dat advies kan worden verwacht.

  Lange termijnagenda:

  a) Wetgeving
  week 7 (11, 12 en 13 februari)
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  week 8 (18, 19 en 20 februari)
  35 205 - Wet vliegbelasting

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  20. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  25. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  42. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  63. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  69. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  82. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  85. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  91. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  95. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  103. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  112. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  120. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  121. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  36. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  41. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  76. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  83. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  week 7 (11, 12 en 13 februari)
  - VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
  week 8 (18, 19 en 20 februari)
  - VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
 21. 21

  Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli 2019)


  • 12-10-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
  • 21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395)
  • 06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting (2019Z24461)
  • 12-12-2019 - Vragen over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman (2019Z24976)
  • 19-12-2019 - Verzoek inzake bestedingsplannen bij casuïstiek onderzoek rapporteurs Inzicht in Kwaliteit naar toepassing artikel 3.1 CW 2016 (2019Z26088)
  • 20-12-2019 - AFM-Verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’ (2019Z26132)
  • 30-12-2019 - Consultatie inzake "Alignment EU rules on capital requirements to internationale standards (prudential requirements and market discipline)" (2019Z26225)
  • 23-01-2020 - Verzoek inzake beveiliging gegevensuitwisseling belastingdiensten in de EU (2020Z01113)
  • 24-01-202 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 24-01-2020 - Raadplegingsprocedures van de Europese Commissie op het gebied van financiële diensten (2020Z01147)
  • 24-01-2020 - Verzoek om tijdige toezending van het BNC-fiche over het Sustainable Europe Investment Plan Green Deal (2020Z01148)
  • 24-01-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op het COELO-rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020' (2020Z01183)
  • 24-01-2020 - Herhaald verzoek met betrekking tot ADR-rapporten uit de eerste helft van 2019 (2020Z01134)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken en overdrachtsbrief CAF Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) voor het houden van een algemeen overleg over de evaluatie door de ECB van de monetaire beleidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Planning investeringspilots baten-lasteninformatie en tussentijdse evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief van de Voorzitter aan de minister-president over het informeren van de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data