Commissievergaderingen

Woensdag 22 januari 2020

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:45 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep Aanpak Wachtlijsten en Wachttijden in de zorg

Vergadering
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Regio Deals - tijd gewijzigd vindt nu plaats van 14.00 tot 17.00 uur

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Stand van zaken oprichting Invest International

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Sociale Veiligheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Actiecomité tolken en vertalers

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (Verplaatst naar 11 februari 2019)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Vergadering
Jongelingkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

Informele JBZ-Raad in Kroatië 23-24 januari 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanvullende inbreng voor het verslag inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Expertmeeting macro-economische ontwikkelingen

Gesprek
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

PBL - Conceptadviezen CO2-reducerende opties

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

De leden Omtzigt, Lodders en Van Weyenberg ontvangen in het kader van een bijzondere procedure een aantal genodigden inzake FATCA

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluaties eigenwoningregeling

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Regio Deals

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) - 35356

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"

Technische briefing
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Mobiliteitsfonds (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 15:45 uur

Werknemers Hoenderloo groep - 'Red de Jeugdzorg'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Delegatie-overleg werkbezoek Brussel 17 februari 2020

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 19:30 uur

Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing door ambtenaren van het ministerie BZK over circulair bouwen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal