Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) - 35356

De vergadering is geweest

22 januari 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

    Te behandelen:

    Loading data