Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 22 januari
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 22 januari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek SchipholWatch, werkgroep omwonenden Maastricht Aachen Airport en Red Rebels tot aanbieding petities tegen de groei van Schiphol en Maastricht Aachen Airport
48
35350-J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

49
35350-A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

50
35350-XII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

55
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
15. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
51. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (minister I&W, minister J&V)
Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden van 18 april 2019
67. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

Dertigledendebatten
14. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
18. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
25. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
28. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
54. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
68. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
73. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
75. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
56
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen ingediend door de regering (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
3. Wetsvoorstel inzake registratie- en kentekenplicht trekkers, ingediend op 10-04-2019, 35188
Geagendeerd voor de stemmingen van 28 januari 2020
4. Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast, ingediend op 27-05-2019, 35211
Aangenomen tijdens de stemmingen van 21 januari 2020
5. Wijziging Scheepvaartverkeerswet in verband met flexibilisering loodsplicht, 05-07-2019, 35248
Aangenomen tijdens de stemmingen van 21 januari 2020
6. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
7. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
8. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
9.
Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19 februari 2020
57
Geplande commissieactiviteiten

Details

23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie*
23-01-2020 16.00 - 17.00 Technische briefing Marktonderzoek Lelystad Airport door M3 Consultancy  Besluit: indien de beantwoording niet 22 januari 2020 bij de Kamer ligt, wordt de briefing uitgesteld.
29-01-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Vliegen boven conflictgebieden
29-01-2020 17.30 - 20.30 Algemeen overleg Medische Keuringen
30-01-2020 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
05-02-2020 15.00 - 19.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
11-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Veiligheidssituatie grondafhandeling op Schiphol
12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overlegVliegveiligheid
13-02-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor*
19-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg PFAS
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
03-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020*
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
23-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water
18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS*
25-06-2020 12.30 - 17.30 Algemeen overleg MIRT

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.
58
59
Voorstel van het Van Aalst (PVV) om het AO ERTMS te verplaatsen naar een andere datum in verband met een ERTMS-congres op dezelfde dag

Te behandelen: