Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

22 januari 2020
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vijfendertigste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel toezending reactie op het verzoek het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2019, over de collectieve uitzetting van Venezolaanse vluchtelingen door Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Kamerstuk 35000-IV-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om een reactie over voorstel Stichting The Quill tot wetenschappelijke dataverzameling over psychische gezondheid van de bevolking in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om de brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de regering van Sint Maarten inzake de afgesproken verbetermaatregelen rond de Point Blanche gevangenis op Sint Maarten aan de commissie ter beschikking te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpassing voorwaarden toeslag AOV-gerechtigden via de onderstand

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief aan minister Knops over de barakken vreemdelingenbewaring SDKK op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Planning AO Rechtshandhaving: wanneer ongeveer + tijdsduur + uit te nodigen bewindspersonen

  Besluit: er zal zo mogelijk rond begin maart een algemeen overleg (3 uur) worden ingepland met in ieder geval de ministers van BZK en J&V, met commissie J&V als volgcommissie
 11. 11

  Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie

 13. 13

  Overzicht geplande KR-activiteiten


  wo 22-01-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  do 23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie op Voorlichting van de Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties
  do 23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie over zorgen om het projectplan 'Een evenwichtig project' op Bonaire (Bolivia)
  wo 19-02-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 18-03-2020 10.00 - 12.00 Gesprek Cft/CAft
  wo 18-03-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 15-04-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 13-05-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 03-06-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 01-07-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
 14. 14

  Overzicht ongeplande KR-activiteiten


  Algemeen overleg Rechtshandhaving
  Algemeen overleg Sint Eustatius (tot nader order uitgesteld)
  Algemeen overleg Sociaal minimum en Kinderrechten (mogelijk eind maart)
  Wetgevingsoverleg Taakuitvoering Sint Eustatius (mogelijk eind maart)
  Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg

  Besluit: tijdens de volgende procedurevergadering zal worden gesproken over de planning van het AO/WGO Sint Eustatius
   
 15. 15

  Besluit: Er zullen medio februari, respectievelijk begin maart, gesprekken worden gepland met het Bestuurscollege van Bonaire en met de waarnemend Rjksvertegenwoordiger