Algemeen overleg : Regio Deals

De vergadering is geweest

22 januari 2020
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
4e HERZIENE CONVOCATIE
(naam bewindspersoon gewijzigd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.A.J. Schonis (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Regio Deal Brainport Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Regio Deal Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Regio Envelop inzet Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Selectie Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regio Deal Rotterdam-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regio Deal bodemdaling Groene Hart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Regio Deal Den Haag Zuidwest

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regio Deal Parkstad Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Regio Deal Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Regio Deal Achterhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Regio Deal Foodvalley

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regio Deal Noordelijk Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak derde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Regio Deal ZaanIJ

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging Regio Deal Rotterdam-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data