Algemeen overleg

Regio Deals

Algemeen overleg: "Regio Deals"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2020, over Regio Deals
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Regio Deals op 22 januari 2020 (naam bewindspersoon gewijzigd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten