Debat geweest
22 januari 2020 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 22 januari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 22 januari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën d.d. 19 december 2019 wordt vastgesteld.
6
Memorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit

Te behandelen:

15
Planning AO's begroten en verantwoorden 2020

Details

Besluit: het volgende algemeen overleg begroten en verantwoorden wordt op voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) gecombineerd met een nog in te plannen wetgevingsoverleg over het jaarverslag/slotwet begroting Financiën 2019 in juni 2020, waarbij het de bedoeling is de twee afzonderlijke overleggen direct aansluitend te laten plaatsvinden. Een tweede algemeen overleg begroten en verantwoorden kan dan worden ingepland in het najaar van 2020.

Te behandelen:

16
Monitor Brede Welvaart
17
Invulling jaarcyclus monitoring staatsdeelnemingen
22
Antwoorden van het lid Alkaya (SP) op vragen van de commissie over zijn initiatiefnota "100% veilig sparen en betalen"

Te behandelen:

24
Aanbieding eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ van Monitoring Commissie Accountancy en verzoek om gesprek
25
Algemeen overleg over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

Te behandelen:

26
Openbaar gemaakte documenten over de aandelenaankoop Air France-KLM
27
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 januari 2020)

Details

Voorstel: ter informatie

Lange termijnagenda:

a) Wetgeving
week 6 (4, 5 en 6 februari)
35 205 - Wet vliegbelasting
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (minister Financiën, minister BuHA-OS)
21. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
26. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
43. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
66. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën)
72. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (minister Financiën)
85. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
88. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (minister Financiën)
94. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
98. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
107. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister Financiën)
117. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (minister Financiën)
127. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
128. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
38. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (minister Financiën, minister M&W)
43. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
78. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 5 (28, 29 en 30 januari)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
- VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
28
Commissieactiviteiten

Details

Besluit: Naar aanleiding van dit overzicht zal voor enkele activiteiten een nieuwe datum worden gezocht.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
wo 5 februari 2020 10.00 - 11.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
di 11 februari 2020 17.00-19.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten
wo 12 februari 2020 10.15 - 13.15  - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 4 maart 2020 10.00 - 14.00 - AO Belastingdienst
do 5 maart 2020 13.00 - 14.30 AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
do 12 maart 2020 10.15 - 13.15  - AO Eurogroep/Ecofinraad
di 14 april 2020 16.30 - 18.30 AO IMF
wo 22 april 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14 mei 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 10 juni 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
Di 4 februari 2020 13.30-13.45 - Petitie Aanbieding manifest 'Onrecht na onrecht' van SBF-groep
Wo 5 februari 2020 16.30-18.00 - Gesprek over de doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's
Di 18 en wo 19 februari 2020 - Werkbezoek, Artikel 13-conferentie, Europees Semester

Nog te plannen overige commissieactiviteiten
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)
29
Datumvoorstel voor de organisatie van enkele jaarlijkse terugkerende commissieactiviteiten
30
Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli 2019)

Te behandelen:

34
Stafnotitie - Inbreng rapporteur bij AO over SBF-uitkeringen
35
COELO-rapport kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020

Details

Besluit: De commissie besluit op verzoek van mevr. Aukje de Vries een reactie te vragen op het op 15 januari jl. gepubliceerde jaarlijkse overzicht van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het kabinet wordt verzocht hierin in te gaan op de ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de koopkrachtontwikkeling, en de vraag hoe de ontwikkeling van de lokale lasten wordt meegenomen in de collectieve lastenontwikkeling en de maatstaven die het Centraal Planbureau daarbij hanteert (2020D02470).