Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

22 januari 2020
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën d.d. 19 december 2019 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitkomst onderhandeling taxonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Memorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten door de Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lage rente en de Nederlandse economie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brieven van de minister van Financiën over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stukken over de kinderopvangtoeslag die zijn aangehouden in de procedurevergadering van 19 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Datalek melding door de Bulgaarse belastingdienst (NRA)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van het Koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. M. Snel als Staatssecretaris van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gesprek met verschillende betrokken ouders in het kinderopvangdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Planning AO's begroten en verantwoorden 2020

  Besluit: het volgende algemeen overleg begroten en verantwoorden wordt op voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) gecombineerd met een nog in te plannen wetgevingsoverleg over het jaarverslag/slotwet begroting Financiën 2019 in juni 2020, waarbij het de bedoeling is de twee afzonderlijke overleggen direct aansluitend te laten plaatsvinden. Een tweede algemeen overleg begroten en verantwoorden kan dan worden ingepland in het najaar van 2020.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanvullende antwoorden op vragen commissie over nieuwe strategische samenwerking Air France- KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 51/2019 - week 3/2020 (FIN)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-agentschappen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden van het lid Alkaya (SP) op vragen van de commissie over zijn initiatiefnota "100% veilig sparen en betalen"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een AO over de rol van private equity

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ van Monitoring Commissie Accountancy en verzoek om gesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Algemeen overleg over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 17 januari 2020)

  Voorstel: ter informatie

  Lange termijnagenda:

  a) Wetgeving
  week 6 (4, 5 en 6 februari)
  35 205 - Wet vliegbelasting
  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
  11. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (minister Financiën, minister BuHA-OS)
  21. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  26. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  43. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  66. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën)
  72. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (minister Financiën)
  85. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  88. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (minister Financiën)
  94. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  98. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  107. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister Financiën)
  117. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (minister Financiën)
  127. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  128. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)

  c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  38. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (minister Financiën, minister M&W)
  43. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  78. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)

  d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
  week 5 (28, 29 en 30 januari)
  - VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
  - VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
 25. 25

  Commissieactiviteiten

  Besluit: Naar aanleiding van dit overzicht zal voor enkele activiteiten een nieuwe datum worden gezocht.

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
  wo 5 februari 2020 10.00 - 11.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
  di 11 februari 2020 17.00-19.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten
  wo 12 februari 2020 10.15 - 13.15  - AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 4 maart 2020 10.00 - 14.00 - AO Belastingdienst
  do 5 maart 2020 13.00 - 14.30 AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders
  do 12 maart 2020 10.15 - 13.15  - AO Eurogroep/Ecofinraad
  di 14 april 2020 16.30 - 18.30 AO IMF
  wo 22 april 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  do 14 mei 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad
  wo 10 juni 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
  AO Accountancy
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Europese btw
  AO ICT Belastingdienst/Douane
  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen (te houden in het voorjaar)
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
  Di 4 februari 2020 13.30-13.45 - Petitie Aanbieding manifest 'Onrecht na onrecht' van SBF-groep
  Wo 5 februari 2020 16.30-18.00 - Gesprek over de doorrekening van fiscale stimulering van elektrische auto's
  Di 18 en wo 19 februari 2020 - Werkbezoek, Artikel 13-conferentie, Europees Semester

  Nog te plannen overige commissieactiviteiten
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
  Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)
 26. 26

  Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over versterken besturing Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vervolg Uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeksrapport Alternatieve Uitvoerders Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  COELO-rapport kerngegevens belastingen grote gemeenten 2020

  Besluit: De commissie besluit op verzoek van mevr. Aukje de Vries een reactie te vragen op het op 15 januari jl. gepubliceerde jaarlijkse overzicht van de kerngegevens betreffende de belastingen in de grote gemeenten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het kabinet wordt verzocht hierin in te gaan op de ontwikkeling van de lokale lasten in relatie tot de koopkrachtontwikkeling, en de vraag hoe de ontwikkeling van de lokale lasten wordt meegenomen in de collectieve lastenontwikkeling en de maatstaven die het Centraal Planbureau daarbij hanteert (2020D02470).